Politică de confidențialitate

Protecția datelor dumneavoastră personale este foarte importantă pentru noi. Prin urmare, vă prelucrăm datele exclusiv în baza reglementărilor legale (RGPD). Prin aceste informații privind protecția datelor, vă informăm despre cele mai importante aspecte ale prelucrării datelor pe site-ul nostru.

 

CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ?

 

Prelucrarea datelor are loc în baza art. 6, alineat 1, lit. a (consimțământ) și/sau lit. f (interes legitim) al RGPD.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în care este necesar, pe întreaga durată a relației de afaceri (de la inițierea, desfășurarea până la rezilierea unui contract), precum și în conformitate cu obligațiile legale de păstrare și documentare.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt utilizate atât în scopuri statistice, cât și în scopul funcționării, securității și optimizării site-ului web.

Dacă în timpul colectării (de exemplu, în cadrul unei declarații de consimțământ) nu este specificată o perioadă de stocare expresă, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse (respectiv anonimizate), în măsura în care acestea nu mai sunt necesare în scopul stocării și nu există obligații legale de păstrare (de exemplu, obligații de păstrare comerciale sau fiscale). Datele nu vor fi transmise unor terțe părți, cu excepția transmiterii către societățile din cadrul grupului Forster, în interiorul Uniunii Europene, în scopul exclusiv al prelucrării cererii dumneavoastră.

 

Cookie-uri

 

Pe site-ul nostru, sunt folosite aşa-numitele “cookies” pentru a facilita utilizarea de către dvs. a site-ului. Aici este vorba de fișiere text mici, care sunt stocate pe aparatul dumneavoastră numai pe durata vizitei dvs. pe site-ul nostru și, în funcție de setarea programului browser-ul dumneavoastră, sunt şterse din nou după închiderea browser-ului. Cookie-urile nu fac nici un rău computerului dumneavoastră și nu conțin viruși. Majoritatea browser-elor sunt astfel setate, încât să accepte cookie-uri în mod automat. Puteți dezactiva totuşi stocarea cookie-urilor sau să setaţi browser-ul dumneavoastră astfel încât acesta să vă atenţioneze asupra trimiterii de cookie-uri. În cazul dezactivării cookie-urilor, funcționalitatea site-ului nostru web poate fi restricționată.

Unele cookie-uri rămân în memoria echipamentului dumneavoastră terminal până când le ștergeți. Ele ne permit să recunoaștem browser-ul dumneavoastră la următoarea vizită. Dacă nu doriți acest lucru, vă puteți configura browser-ul astfel încât să vă informeze despre folosirea cookie-urilor și să permiteți acest lucru numai în cazuri individuale.

 

Analiză web

 

Acest site folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web de la Google Inc. ( “Google”) Google Analytics utilizează așa-numitele “Cookies”, fișiere text, care sunt stocate pe computerul dumneavoastră şi care fac posibilă analiza utilizării site-ului web. Informațiile generate de cookie despre utilizarea acestui site web(inclusiv adresa dumneavoastră IP) sunt transmise la un server Google în SUA și sunt stocate acolo. Adresa dumneavoastră IP este înregistrată, dar este scurtată și devine imediat pseudonim. Drept urmare, este posibilă doar o localizare aproximativă. Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a întocmi rapoarte despre activităţile site-ului web pentru operatorii de site-uri și să facă alte prestări de servicii legate de utilizarea site-urilor web şi a internetului. De asemenea, Google poate transfera aceste informații către terți, în măsura în care acest lucru este prevăzut de lege sau în măsura în care terţa parte prelucrează aceste date la o solicitare din partea Google. Google nu va corobora în niciun caz adresa dumneavoastră de IP cu alte date ale Google Inc. Puteți împiedica instalarea cookie-urilor printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului dumneavoastră; cu toate acestea, vă atragem atenţia asupra faptului că, în acest caz, dumneavoastră nu veţi putea utiliza în întregime toate funcţiile acestui site web. Prin folosirea acestui site web vă declaraţi de acord cu prelucrarea datelor solicitate de către Google despre dumneavoastră în modul descris anterior și în scopul menționat anterior.

 

Drepturi de autor

 

Conținutul site-ului nostru, inclusiv produsele prezentate și datele puse la dispoziţie sunt protejate prin drepturi de autor. Nu este permis ca, nici în întregime şi nici parţial, să fie multiplicat şi/sau publicat conținutul fără permisiunea scrisă prealabilă.

 

Răspundere / Link-uri către alte site-uri

 

Acest site web a fost întocmit cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, nu poate fi preluată nici o garanție pentru corectitudinea și acuratețea informațiilor conținute. Orice responsabilitate pentru daunele care rezultă direct sau indirect din utilizarea acestui site web este exclusă. În măsura în care acest site web face trimiteri la site-uri operate de terțe părți, Forster nu preia nicio responsabilitate pentru conținutul lor. Aceasta revine exclusiv acelor ofertanţi.

 

Drepturile dumneavoastră

 

În principiu, aveți dreptul la informare, corectare, ștergere, restricționare, portabilitatea datelor, revocare și opoziție. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă legea privind protecția datelor sau dacă drepturile dumneavoastră privind protecția datelor au fost altfel încălcate în vreun fel, puteți face plângere la autoritatea de supraveghere.